Danh mục Tri thức

Cây Xấu hay cây Sấu thì đúng chính tả?

cây xấu hay cây sấu

Cây Xấu hay cây Sấu – từ nào má»›i viết Ä‘úng chính tả tiếng Việt vẫn là những thắc mắc của nhiều người trong thời gian gần Ä‘ây. Do Ä‘ó, để biết chính xác cách dùng từ nào má»›i Ä‘úng,…

Xác suất hay Xác xuất đúng chính tả?

xac suat hay xac xuat

Xác suất hay Xác xuất – khi học bá»™ môn toán về phân tích thống kê hẳn chúng ta rất phân vân từ nào má»›i viết Ä‘úng chính tả tiếng Việt. Do Ä‘ó, để biết chính xác cách dùng từ…

Sơ Xuất hay Sơ Suất đúng chính tả?

SÆ¡ xuất hay sÆ¡ suất – từ nào má»›i viết Ä‘úng chính tả tiếng Việt vẫn là những thắc mắc của nhiều người trong thời gian gần Ä‘ây. Do Ä‘ó, để biết chính xác cách dùng từ nào má»›i Ä‘úng,…

Bổ Sung hay Bổ Xung đúng chính tả?

Trên thá»±c tế, có rất nhiều người và cả học sinh, sinh viên vẫn chÆ°a xác định được giữa bổ sung hay bổ xung thì từ nào má»›i Ä‘úng chính tả. Hiểu được Ä‘iều này, Book Việt Nam sẽ có…

Cám Ơn hay Cảm Ơn mới đúng chính tả?

Tiếng Việt phong phú cả về ngữ nghÄ©a lẫn cách viết. Bởi thế, có không ít người vẫn còn dùng nhầm giữa cám Æ¡n, cảm Æ¡n. Vậy thá»±c tế thì cám Æ¡n hay cảm Æ¡n má»›i là từ Ä‘úng chính…

Sát Nhập hay Sáp Nhập là đúng chính tả

Không ít người hiện nay chÆ°a biết chính xác dùng sát nhập hay sáp nhập má»›i Ä‘úng chính tả. Do Ä‘ó, nếu bạn cÅ©ng Ä‘ang có thắc mắc tÆ°Æ¡ng tá»± thì hãy theo dõi những phân tích dÆ°á»›i Ä‘ây của…

Chú Trọng hay Trú Trọng mới đúng chính tả?

Tiếng Việt của chúng ta phong phú cả về ngôn ngữ viết lẫn nói. Bởi lý do Ä‘ó, chúng ta không cẩn thận má»™t chút, bạn rất dá»… nhầm lẫn giữa những chữ có cách phát âm khá giống nhau.…

Sếp hay Xếp mới đúng chính tả?

Vá»›i sá»± phong phú về cách phát âm của tiếng việt nên nhiều người vẫn hoang mang không biết nên gọi Sếp hay xếp má»›i là từ Ä‘úng chính tả. Để giải Ä‘áp vấn đề này, các bạn hãy theo…

Tập Chung hay Tập Trung mới đúng chính tả?

Ngôn ngữ tiếng việt của chúng ta rất phong phú và Ä‘a dạng trong cả nói và viết. Chính vì vậy mà việc dùng sai ngữ pháp là Ä‘iều không tránh khỏi, trong bài viết này www.book-vn.com giải Ä‘áp nên…

Sử Lý hay Xử Lý mới đúng chính tả?

Sá»± phong phú của Tiếng Việt Ä‘ã giúp ngôn ngữ của nÆ°á»›c ta trở nên giàu và đẹp. Thế nhÆ°ng, Ä‘ôi khi chính sá»± phong phú này lại gây ra nhiều nhầm lẫn vá»›i các từ có cách đọc giống…

Thiếu Sót hay Thiếu Xót là đúng chính tả?

Không ít người hiện nay Ä‘ang có sá»± nhầm lẫn giữa từ thiếu sót và thiếu xót trong cả văn viết lẫn văn nói. Vậy thiếu sót hay thiếu xót má»›i có nghÄ©a và Ä‘úng chính tả? Các bạn hãy…

Chân Thành hay Trân Thành Cảm Ơn mới đúng?

Ngôn ngữ tiếng Việt rất phong phú và có nhiều chữ phát âm giống nhau nhÆ°ng cách sá»­ dụng lại hoàn toàn khác nhau. Vì thế, ngay cả những người sá»­ dụng tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ thì…

Cục Súc hay Cục Xúc mới đúng chính tả?

Tiếng Việt vá»›i cách phát âm giống nhau giữa “x” và “s”, vậy cục súc hay cục xúc cụm từ nào má»›i Ä‘úng chính tả là câu hỏi của nhiều người. Do Ä‘ó, nếu muốn tìm lời giải Ä‘áp chi…

Xịn Sò hay Xịn Xò là đúng chính tả?

Hiện tượng từ đồng âm nhÆ°ng khác nghÄ©a trong ngôn ngữ tiếng Việt khiến nhiều người dùng sai chính tả. Trong Ä‘ó, xịn sò hay xịn xò má»›i Ä‘úng chính tả cÅ©ng là thắc mắc của rất nhiều người. Vì…

Dao Động hay Giao Động là đúng chính tả?

Nhiều từ trong tiếng Việt có cách phát âm giống nhau, dẫn đến những sai lầm về chính tả khi viết. Trong Ä‘ó, có từ dao Ä‘á»™ng hay giao Ä‘á»™ng má»›i Ä‘úng, Ä‘ây được xem là vấn đề Ä‘ang được…